Klar til ny vækst

Thailands åbne økonomi er ramt hårdt den internationale økonomiske krise og intern politisk uro. Det tyder imidlertid på, at man er over det værste, og at væksten vender tilbage i 2010.

Thailand er det eneste sydøstasiatiske land, som aldrig blev koloniseret af de vestlige lande. Frankrig og Storbritannien skar dog store stykker af Thailand, områder som i dag indgår som dele af Cambodja, Burma og Malaysia. I dag er Thailand på størrelse med Spanien og har en befolkning på godt 60 mio. indbyggere. Den nyere politiske historie har været omskiftelig, vekslende mellem diktatur og demokrati og siden 1932, hvor det monarkiske enevælde blev erstattet af et konstitutionelt, er forfatningen blevet ændret 17 gange. I dag indtager kongen formelt en tilbagetrukken rolle, men er reelt et af de vigtigste elementer til sikring af kontinuitet og stabilitet i landet.

Thailand har i de seneste år været præget af politisk uro. I 2006 blev den forhenværende premierminister, Thaksin Shinawarta, afsat ved et militærkup efter længere tids uroligheder og beskyldninger om magtmisbrug. Siden kuppet har Thailand haft hele fem regeringsledere.

Økonomisk hører Thailand til blandt de ”Sydøstasiatiske Tigre” og oplevede meget kraftigt vækst især i perioden 1985-1995, bl.a. byggende på eksport og turisme. Omvendt blev Thailand hårdt ramt af den asiatiske finansielle krise i 1997-98, ligesom den nuværende krise har ført til et fald i BNP på over 3 pct. i 2009. I 2010 forventes en vækst på 3,3 pct., bl.a. trukket af turisme og ny efterspørgsel på eksportmarkederne.

For at modvirke krisen har regeringen i Thailand fået vedtaget en hjælpepakke på 40 mia. dollars. Investeringerne forventes at have fokus på infrastruktur, investeringer i sundhedssektoren, uddannelse og turisme.

Internationalt er Thailand tæt knyttet til Vesten og specielt USA. Der er stor åbenhed for udenlandske investeringer og international handel, og Thailand er da også medlem af WTO. Thailand ligger på en 12. plads på verdensbankens ”Doing business”-index.

For danske virksomheder er Thailand, i et regionalt perspektiv, et interessant marked. Med landets strategiske placering mellem Kina og Indien samt i AFTA (frihandelsområdet i ASEAN), en veludbygget infrastruktur, og et relativt stabilt økonomisk klima er det ikke uden grund, at Thailand er blandt de varmeste fortalere for frihandel og styrket økonomisk integration i regionen.

Virksomheder: Mange danske virksomheder er etableret i Thailand blandt andet Maersk, Danfoss, East Asiatic Company, Dantherm, Ecco, DZ Card, Georg Jensen, Grundfos, ISS, Viking, Novo Nordisk og Rambøll. Mange andre danske virksomheder er repræsenteret som datterselskab eller via agenter.

Brancher: På et ekspanderende marked som det thailandske kan fremhæves mange vækstsektorer. Handelsafdelingen på den Danske Ambassade i Bangkok samt Thailands Board of Investment vurderer følgende brancher som vækstområder:

Miljø- og energisektoren...

BRANCHENYT
Læs også