banken uden bremse Banken uden bremse

Ebh Bank fyrede sin interne revisor for manglende rapportering om de katastrofale forhold i banken. •Men det var Ebh's egen ledelse, der havde lukket munden på revisoren, efter at han havde advaret om bankens høje risikoprofil.

Finanstilsynet rykkedei marts 2007 ind hos Ebh Bank i det forblæste Fjerritslev. I fire dage gennemtrawlede tilsynets inspektører regnskabs- og udlånsbøgerne i banken ved Jammerbugten.

Trods udsigt til et 150-årsjubilæum året efter og et hovedkvarter placeret i en nordjysk provinsby var det ikke en søvnig landsbybank, som inspektørerne kiggede på. Siden 2004 og frem til læsset begyndte at vælte, havde banken øget sine udlån fra 2,1 mia. kr. til i underkanten af 8 mia. kr.

Men vægtskålene i regnskabet var ikke i balance med et indlån, som på toppen ved udgangen af 2007 nåede op på 3,6 mia. kr.

Eller sagt på almindeligt dansk havde banken gennemlevet en milliardvækst, der skulle finansieres udefra.

Set med bagklogskabens øjne var bankens vækst hentet ind på udlån til en række af de værst tænkelige kunder. Navne på ejendomsspekulanter som René Müller, Martin Malvang Klüts og Steen Gude vejede godt til i lånebøgerne.

Alle havde de det tilfælles, at de i lighed med de fleste af deres ejendomme var placeret flere hundrede kilometer fra Fjerritslev, og at deres ejendomme var belånt til langt op over skorstenene.

En måned efter at inspektørerne var rejst hjem, mødtes de med ledelsen for Ebh Bank for at fortælle om deres indtryk. Ifølge bankens eget referat af mødet var inspektørerne godt tilfredse med sammensætningen af bankens udlån. Senere har Finanstilsynet sagt, at det var langt fra det indtryk, som det ønskede at give.

Men den gode stemning i bankens direktionslokale efter mødet var en kold klud i hovedet på bankens interne revisor, der var tiltrådt et år tidligere. For i forbindelse med et inspektionsbesøg er en gennemlæsning af bankregnskabets såkaldte revisionsprotokolat lige så sikker pligtlæsning som Bibelen på præstens bord. Forskellen mellem de to er blot, at offentligheden ingen adgang har til at læse revisionsprotokolatet.

I revisionsprotokolatet har bankens egen ansatte revisor mulighed for at forklare og kommentere på regnskabstal, risici med mere, uden at andre end direktionen, bestyrelsen og Finanstilsynet kan få lov til at læse med. Og netop i forbindelse med aflæggelsen af tallene for den sidste bid af det forgangne 2006 havde Ebh Banks interne revisor tændt et par advarselslamper og anbefalet, at banken hev i håndbremsen og strammede sin kreditstyring.

Den første advarsel lød som følger:

»At bestyrelsen udarbejder en politik for den maksimale udlånseksponering inden for ejendomsfinansiering (kort/langfristet) og pantebreve (erhverv/privat).«

Eller sagt på jævnt dansk: Revisoren mente, at det var tid for ledelsen at flytte foden fra speederen til bremsen, når det gjaldt de eksploderende udlån til ejendomssektoren. Samtidig mente han, at man skulle benytte nedbremsningen til at tænke igennem, hvordan man fremadrettet ville fordele sin risici.

Den anden anbefaling var en klar hentydning til, at man på et for løst grundlag havde udlånt alt for store beløb ud til enkelte ejendomsspekulanter:

»At der ved ejendomsfinansiering fastsættes en beløbsgrænse for udlån på eksempelvis over 20 mio. kr., hvor banken stiller krav til låntager om fremskaffelsen af yderligere oplysninger til detailberegning af afkast ved investeringen.«

Samtidig peger den interne revisor på, at banken kunne skæve til sit eget ejendomsselskab, hvor man på daværende tidspunkt opererede med forskellige modeller til udregning af afkast på sin ejendomsportefølje.

Der var tale om stærke ord fra en intern revisor ansat under den samme direktion, som trådte på udlånsspeederen. Fordi sproget traditionelt er overordentligt diplomatisk i revisionsprotokolater, som alle ved bliver læst af Finanstilsynets folk i København. Alt andet end forsigtig sprogbrug ville være at træde over et usynligt dørtrin til en direkte konfrontation med en ledelse, der ville være tvunget til at forsvare og forklare deres dispositioner over for Finanstilsynets folk.

Men der var som sagt fred og tilfredshed efter inspektørernes afrapportering. Næsten ni måneder gik der fra mødet, til bestyrelsen fra Ebh Bank fik et skriftligt påbud om at bringe en række forretningsgange i orden.

Det var dog langtfra den eneste oversete advarselslampe fra den interne revisor. Op til bestyrelsesmødet den 1. marts 2007 sendte den interne revisionschef et udkast til et revisionsprotokolat til bestyrelsen. Her forholdt han sig kritisk til Ebh Banks meget generøse aktieoptionsprogram. Programmet indebar ifølge John Wingaards udkast en skjult risiko for, at interessen for at se stigende aktiekurser i teorien kunne friste ledelsen til at pynte på deres regnskabsmæssige skøn.

Derfor mente revisoren, at det var nødvendigt at indføre strammere interne kontroller for at imødekomme den risiko.

Samtidig pegede den interne revisor på den afledte risici, der lå i at Ebh Fonden, som var økonomisk stærkt forbundet med banken og stor låntager, havde så stor en del af sin formue bundet i Ebh-aktier.

De advarselslamper fik Finanstilsynet dog aldrig mulighed for at læse om, da de var fjernet fra det endelige revisionsprotokolat, som fulgte med årsregnskabet for 2006.

Dermed blev den interne revisor langsomt banket væk for rollen som reel kontrollant. Sidste gang, han stak hovedet frem med en advarsel, var i august 2008, da han ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens oplysninger prøvede at komme igennem med en bemærkning om, at banken havde overtrådt reglen om højst at måtte investere en femtedel af sin såkaldte basiskapital i ejendomme.

Umiddelbart efter offentliggjorde banken et halvårsregnskab med et plus på 75 mio. kr. Bankens bestyrelsesformand Egon Korsbæk erklærede sig tilfreds med det gode resultat.

Blot en måned senere blev bankens direktion samt revisionschef John Wiingaard fyret af bestyrelsesformand Egon Korsbæk.

To måneder senere blev Ebh Bank overtaget af det statslige Finansiel Stabilitet og fonden, der ejer 49 pct. af aktiekapitalen, offentliggjorde forventninger om at komme ud af 2008 med et tab på 3 mia. kr. •

BRANCHENYT
Læs også