Grøn investering giver sort bundlinje

Klimatiltag Danske virksomheder vil i de kommende år investere milliarder i klimavenlige tiltag. De gør det ikke kun for klimaets skyld. In- vesteringerne giver hurtigt bonus på bundlinjen.

Mens politikerne forhandler om en kommende klimaaftale, er næsten alle de store danske virksomheder i fuld gang med at reducere udledningen af CO2.

De gør det for at vise ansvarlighed og skabe en grøn profil.

Men de gør det i høj grad også, fordi det kan betale sig.

En rundspørge til flere end 30 af de største danske virksomheder viser, at 92 pct. venter at øge investeringerne i klimavenlige tiltag det kommende år. Hele 80 pct. af virksomhederne venter, at klimainvesteringerne vil forbedre bundlinjen allerede i løbet af tre år.

»En sport at køre langt«


..

BRANCHENYT
Læs også