Markant nedjustering af vækstskøn for 2009

Ringere vækstforventning for 2009 end hidtil antaget får oppositionen til at kritisere regeringens økonomiske kurs. Regeringen tror dog på forbedring i 2010.

Væksten i dansk økonomi bliver i 2009 ringere, end regeringen forudsagde i august. Til gengæld ser regeringen nu mere optimistisk på væksten i 2010 end hidtil.

I august forventede regeringen negativ vækst på tre procent i 2009, det tal er nu forværret til minus 4,3. Men samtidig er forventningen til positiv vækst styrket for 2010, hvor regeringen nu forventer 1,3 procents vækst mod en forventning på 1,0 hidtil...

BRANCHENYT
Læs også