Formuen er steget 100 mia. kroner

Formuen er steget 100 mia. kr. i år, men der er stadig 145 mia. kr. op til niveauet i 2007.

Medlemmerne af landets investeringsforeninger har øget deres formuer med 100 mia. kr. i år.

Formuen er vokset fra 675 til 775 mia. kr. Det dækker over et afkast på op imod 130 mia. kr., svarende til knap 20 pct., mens der samtidig er trukket ca. 30 mia. kr. ud af foreningerne i form af et nettosalg af beviser og udbetaling af udbytter.

Private investorer råder over knap halvdelen af formuen, så de har ikke scoret hele gevinsten. Resten er på institutionelle investorers hænder.

Et specielt år


..

BRANCHENYT
Læs også