Krav om straf til svineavlere

Fødevarestyrelsen anmeldte i fjor til politiet, at 231 slagtesvin var leveret til slagteriet med tegn på slag. Landbruget vil selv lave en undersøgelse af omfanget af sager, hvor landmænd slår grisene.

Danske landmænd skal ifølge formanden for Dyreetisk Råd straffes økonomisk, hvis deres svin har slagmærker. Erhvervet indleder straks en kortlægningen af problemet.

Antallet af grise, som er blevet slået, når de ankommer til slagteriet, er nemlig som beskrevet i Morgenavisen Jyllands-Posten mandag steget. Det konstateres af bl.a. veterinære eksperter på Københavns Universitet og fra sager på Danish Crowns storslagteri i Horsens.

Også Fødevarestyrelsen har konstateret flere slagmærker på slagtesvin i 2008. I styrelsens rapport om dyrevelfærden for det år, som blev offentliggjort i september, fremhæves det direkte, at slagmærker udgjorde den største gruppe af forhold, der er meldt til politiet i forbindelse med kontrollen på de danske slagterier. Antallet af forhold om slag, som blev anmeldt til politiet, var i 2008 opgjort til 231 slagtesvin mod 187 året før.

Sanktioner


..

BRANCHENYT
Læs også