Revisor i samme bank på 22. år

Morsø Sparekasse ignorerer ønsket om, at revisorer kun må revidere det samme regnskab syv år i træk.

Morsø Sparekasse har haft den samme revisor de seneste 22 år, og pengeinstituttet risikerer dermed at få et alt for tæt forhold til den mand, der skal kontrollere selskabets regnskaber.

Ifølge revisorloven skal sparekassen udskifte sin revisor senest syv år efter, at han er blevet valgt, men Jens Peter Egebjerg Hansen fra BDO Scanrevision får alligevel lov til at revidere sparekassens regnskaber frem til 2011, uden at nogen griber ind.

Paragraffen i revisorloven blev nemlig først tilføjet i 2004, og sparekassen kan derfor ignorere lovgivernes ønske om at sikre revisors uafhængighed to år endnu.

Jens Peter Egebjerg Hansen er de seneste måneder blevet kritiseret i to advokatundersøgelser.

Først anbefalede advokat Carsten Fode i en granskningsrapport om ebh-fonden, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indledte en disciplinærsag ved revisornævnet.

Siden kritiserede advokaterne Mogens Skipper Petersen og Henrik Stenbjerre i deres redegørelse om Ebh Bank Jens Peter Egebjerg Hansen for blandt andet at deltage i bankens bestyrelsesmøder, efter at han var fratrådt som generalforsamlingsvalgt revisor.

»… rotationsbestemmelsen skal sikre mod, at revisors tilknytning til en klient over en længere periode skaber en ”familiaritetstrussel”, d.v.s. at revisor bliver for tæt knyttet til klienten,« skriver advokaterne.

Fåmælte BDO


..

BRANCHENYT
Læs også