Bankernes gebyrindtægter falder

Bankernes samlede gebyrer er faldet 30 pct. siden udgangen af 2007. Bankerne henter en større og større del af deres indtægter fra renter, vurderer eksperter.

Bankernes indtægter fra gebyrer er dalet til det laveste niveau i mange år, men de danske bankkunder skal passe på med at glæde sig for tidligt.

Faldet skyldes hovedsageligt en lavere aktivitet på den gebyrskabende del af forretningen, og når krisen er overstået vil gebyrindtægterne atter skyde i vejret, påpeger eksperter.

»Gebyrerne er enten aktivitetsdrevne eller afhængige af volumen. Når aktiviteten falder, og formuen svinder, daler gebyrindtægterne. Gebyrområdet er et af de steder, hvor krisen har ramt bankerne, men indtægter fra gebyrer vil stige igen med aktiviteten,« siger analysechef Stig Nymann fra Lån & Spar Bank. Bankernes indtægter fra gebyrer er faldet 30 pct. fra ca. 40 mia. for 2. halvår 2007 til 27 mia. kr. ved 1. halvår 2009.

Som andel af nettorente- og gebyrindtægter udgør gebyrerne nu blot 25 pct., hvilket er det laveste niveau i mange år, viser en opgørelse fra analysehuset BJ Consult.

Udviklingen skyldes også, at gebyrerne typisk svinger med indtægterne fra renterne. Når indtægterne fra renterne falder, hvilket de gjorde i årene op til finanskrisen på grund af hård konkurrence - skruer bankerne op for gebyrerne.

Renteindtægter op
..

BRANCHENYT
Læs også