Kort nyt - Ehrverv

Lettelse i rentebyrde Der er godt nyt på vej til de banker, der har særligt mange landbrugskunder med stor gæld. For nu falder sandsynligheden for, at de kriseramte landbrug går konkurs, og dermed kan bankerne undgå nogle af de millionstore nedskrivninger, der ellers ville have tynget bankregnskabet.

Det er de igangværende refinansieringsauktioner af bl.a. landbrugets realkreditgæld, der står til at give det samlede landbrug en milliardbesparelse på renteudgiftsposten. Det skriver Realkreditforeningen i sit seneste nyhedsbrev. »Det seneste års rentefald vil for en stor dels vedkommende slå igennem og føre til besparelser i forbindelse med de igangværende og kommende refinansieringsauktioner,« skriver Realkreditforeningen. Fra 2003 og frem til i dag er landbrugets samlede udestående realkreditgæld vokset fra ca. 150 mia. kr. til over 250 mia. kr.

TDC-aktien i rekord


..

BRANCHENYT
Læs også