Krisen væltede flere firmapensionskasser

Finanskrisen var særdeles hård ved landets 37 firmapensionskasser, der administrerer 2 pct. af den samlede danske pensionsformue.

I en netop offentliggjort artikel fra Finanstilsynet om de pensionskasser, hvor kun ansatte i et specifikt firma kan blive medlemmer, fremgår det, at hele otte aktører var i Finanstilsynets røde lys ved udgangen af sidste år.

Det betyder kort fortalt, at man ikke kan klare myndighedernes stresstest, og at man derfor ikke overholder lovens krav. For fire af de otte pensionskasser blev der yderligere iværksat genoprettelsesplaner, fordi kasserne ikke havde tilstrækkeligt med penge til at holde sig inden for kapitalkravene.

Fra 2007 til udgangen af 2008 faldt firmapensionskassernes egenkapital fra 7,8 til 3,3 mia. kr.

I forvejen er firmapensionskasserne en uddøende race, fordi udbetalingerne over en bred kam er højere end indbetalingerne.

Set bredt tabte firmapensionskasserne 0,2 mia. kr. på investeringerne. Det er første gang siden 2002, at kasserne har haft et negativt investeringsafkast. Ifølge Finanstilsynets artikel havde firmakasserne sidst et negativt investeringsafkast i 2002 på 1,3 mia. kr. efter dotcom-krisen. De største danske firmapensionskasser er KTAS Pensionskasse, der har aktiver for 13 mia. kr. efterfulgt af Jydsk Telefons Pensionskasse og IBM Pensionsfond.

Sammenlagt har firmapensionskasserne en balance på 44 mia. kr., hvoraf næsten halvdelen er investeret i realkreditobligationer.

BRANCHENYT
Læs også