Straks-reaktion mod dyrevold

Slagteriernes kodesystemer skal ændres, så landmænd, der leverer dyr med slagmærker, hurtigt kan identificeres.

Slagterierne opbygger nu et system, der gør det muligt at gribe hurtigt og effektivt ind mod landmænd, der har slået deres dyr i forbindelse med udleveringen til slagteriet.

De seneste år er der registreret en mangedobling i antallet af landmænd, der politianmeldes, fordi de har leveret slagtesvin med mærker efter slag. I adskillige tilfælde har dyrlægerne på slagterierne registreret leverancer, hvor over 30 slagtesvin har haft mærker efter slag med brædder, rør eller kæder. Patologer på Københavns Universitet har dokumenteret, at grisene i stort set alle tilfælde er blevet slået på det tidspunkt, de er blevet drevet fra stalden til den ventende lastbil.

De offentligt ansatte dyrlæger, der er tilsynsførende på slagterierne, politianmelder disse sager. Ofte går der dog flere måneder, inden landmanden modtager et sagsanlæg, og hidtil er slagteriselskabet ikke blevet orienteret om sagerne.

»Vi vil nu ændre kodesystemet på slagterierne, så slagskader fremover optræder som en selvstændig kategori. Det vil gøre det muligt allerede samme dag at reagere over for en landmand, der har leveret grise med slagmærker,« forklarer direktør Nicolaj Nørgaard, Videncenter for Svineproduktion.

På slagterierne registrerer dyrlægerne, hvis grisene har forskellige typer af sygdomme eller andre skader. Disse anmærkninger optræder på afregningen til landmanden. Hidtil har slagskader imidlertid optrådt som en lille delmængde i en større kategori, der også indeholder bidsår. Da dyrlægerne og politiet ikke må orientere slagteriet om sagerne, har det hidtil været vanskeligt for slagteriselskaberne at reagere hurtigt og målrettet.

231 anmeldelser i 2008

..

BRANCHENYT
Læs også