Den sorte udfordring

Danmark er blandt verdens største forbrugere af kul målt pr. indbygger. Hver kilowatt-time strøm produceret på kul udleder knap 600 gram CO2.

En fremtid fri for fossile brændsler som olie, gas og kul.

Det er regeringens overordnede klimamål for Danmark. Men her og nu er målet svært at få øje på, når man betragter importen af kul.

De seneste fem år har hver dansker i gennemsnit brugt 3,6 kilo kul om dagen for at sikre, at der er strøm i stikkontakten og varme i radiatoren. Årligt betyder det, at der importeres mere end syv mio. tons kul, og det bringer Danmark op blandt de allerstørste forbrugere af kul i verden.

Udviklingen vækker på ingen måde jubel i Greenpeace.

»Danmark har en rigtig dårlig sag, når man kigger på, hvad der sker på den hjemlige klimafront,« siger Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace.

Miljøorganisationen kæder den massive brug af kul som brændsel på hovedparten af Danmarks centrale kraftværker direkte sammen med problemerne med at leve op til Kyoto-aftalen fra 1997.

En af udfordringerne er i den sammenhæng at reducere kulforbruget, som ifølge Greenpeace står bag 35 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning.

Kul fra udlandet


..

BRANCHENYT
Læs også