Danmark sætter klima på dagsordenen

En hurtig delaftale om liberalisering af handelen med klima- og miljørigtige varer og tjenesteydelser kan medvirke til at afslutte Doha Runden.

WTO bør hurtigst muligt nå til enighed om at liberalisere verdenshandelen med miljørigtige varer og tjenesteydelser, der kan bidrage til indsatsen mod klimaforandringer.

Det budskab har Danmark sammen med andre lande fremført på den 7. ministerkonference i Verdenshandelsorganisationen, WTO, i Genève.

Danmark understregede i sit indlæg på ministerkonferencen behovet for at få afsluttet Doha Runden og gjort op med den protektionisme, der er fulgt med den verdensøkonomiske recession.

En afslutning på Doha Runden er ifølge regeringen også en forudsætning for, at WTO kan begynde at realitetsdrøfte samspillet mellem frihandel og indsatsen mod klimaforandringer. Hele klimaområdet er først kommet på den geopolitiske dagsorden efter, at Doha Runden blev indledt.

Intet eller alt

..

BRANCHENYT
Læs også