Morsø Bank henter kapital

Morsø Bank gør straks brug af den bemyndigelse til udvidelse af kapitalen, som selskabet fik på generalforsamlingen fredag.

Det sker for at sikre den bedst mulige kapitalstruktur forud for forhandlingerne om statslig hybrid kernekapital under bankpakke II. Bestyrelsen har besluttet at forhøje aktiekapitalen med minimum nominelt 2.500.000 kr. og maksimalt nominelt 3.199.000 kr., der udbydes i en rettet emission mod de seks institutionelle investorer, som har ydet banken et lån i form af hybrid kernekapital på 43,5 mio. kr. Tegningen af de nye aktier er sket til kurs 525, svarende til den noterede kurs 4. december. Bruttobeløbet udgør 16,8 mio.kr., som tillægges bankens egenkapital. Bankens solvensprocent er efter kapitaludvidelsen uændret 10,7 pct.

BRANCHENYT
Læs også