Migatronic skifter klinge

Efter tre år med pæn omsætningsvækst blev Migatronic ramt af lavkonjunkturen og får i 2009 et fald i omsætningen på 30-40 pct. Migatronic venter i de kommende år vækst i Kina og Indien.

Svejsefabrikken Migatronic er et levende eksempel på, at den igangværende lavkonjunktur giver vanskeligere vilkår - også selv om man befinder sig i landets snusfornuftige nordvestlige hjørne.

Selskabet, der blev noteret på Københavns Fondsbørs i 1984, oplevede i perioden fra 2005 til 2008 en omsætningsvækst på 42 pct. til 421 mio. kr. i 2008, men for regnskabsåret 2009 ser billedet diametralt modsat ud.

En foreløbig omsætningsopgørelse i forbindelse med seneste kvartalsaflæggelse tyder på et omsætningsfald i omegnen af 30-40 pct., hvilket understreger selskabets høje afhængighed af aktiviteten i jern- og metalindustrien samt andre konjunkturfølsomme industrier.

Nye tider - nye tiltag


..

BRANCHENYT
Læs også