Risikabelt papir

Aktien Migatronic-aktien må karakteriseres som cyklisk, dvs. konjunkturafhængig, og den er især afhængig af udviklingen i jern- og metalindustrien.

Migatronic er funderet med en stærk hjemmemarkedsposition, hvorfor fremtidig vækst skal foregå i udlandet med udbygning af markedsandele.

Markedet for svejsemaskiner udmærker sig ved lave indtrængningsbarrierer og mange konkurrenter, hvorfor priskonkurrencen er hård. Sammenholdt med forholdsvis faste løn- og materialeomkostninger vil en lavkonjunktur med faldende aktivitet og priser betyde et fald i indtjeningen.

Præstation


..

BRANCHENYT
Læs også