4 klima-spørgsmål

Hvor stor er Danmarks CO2-udledning? Den totale årlige udledning er 63,6 mio. tons (2005 tal), som fordeler sig på følgende kilder:

Transport: 13,6 mio. tons.

Metan og lattergas fra landbrug: 10 mio. tons...

BRANCHENYT
Læs også