Klimakampen bliver hverdag

Danskerne skal til at køre i elbiler. De skal skrotte deres oliefyr. De skal kobles på fjernvarmenettet. De skal betale kørselsafgifter. De skal bygge lavenergihuse. Politiske indgreb vil i løbet af få år bringe klimakampen ind i danskernes hverdag.

Kampen mod global opvarmning kommer i løbet af få år til at påvirke privatøkonomien for størstedelen af den danske befolkning.

De aktuelle forhandlinger under klimatopmødet kan virke fjerne og abstrakte, men debatten vil snart blive langt mere vedkommende og sprængfarlig.

Det står således allerede nu klart, at de danske politikere de kommende år bliver tvunget til at iværksætte en række særdeles kontroversielle tiltag for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Disse tiltag vil på kort sigt medføre betydelige merudgifter for store befolkningsgrupper. Det skyldes aftaler, som Danmark har indgået med de øvrige EU-lande. Disse aftaler står ved magt, selv hvis klimatopmødet ender i fuldstændig fiasko. Aftalerne indeholder helt konkrete mål for, hvor meget Danmarks CO2-udledning skal reduceres inden 2020.

Danmark kan efter alt at dømme kun leve op til EUaftalerne ved at foretage en voldsom udbygning af det eksisterende fjernvarmenet. Udbygningen bliver sandsynligvis med tilslutningspligt, hvilket vil indebære, at hundredetusinder af olie- og naturgasfyr i danske parcelhuse skal skrottes.

Samtidig tyder meget på, at bygningsstandarderne bliver skærpet med krav om bedre isolering ved nybyggeri eller ombygninger.

Skat og roadpricing


..

BRANCHENYT
Læs også