Vindmølle-boom på vej

De store energiproducenter presses til at investere i flere vindmøller, når fjernvarmenettet udbygges, og elbilerne begynder at rulle ud på vejene.

Når fjernvarmenettet udbygges, og antallet af elbiler øges, falder Danmarks energiforbrug og CO2-udledning. Naturligvis.

Men denne udvikling udløser samtidig en særdeles vigtig ændring i sammensætningen af Danmarks energiforbrug.

Mens traditionelle biler og oliefyr tankes ude hos den enkelte forbruger, forsynes elbilerne og fjernvarmenettet med energi fra kraftværkerne.

Kraftværkerne er - som følge af EU-aftaler - tildelt individuelle kvoter for, hvor meget CO2 de må udlede. Disse kvoter reduceres med i alt 21 pct. frem mod 2020.

»Derfor er det glimrende, hvis vi kan udvide fjernvarmenettet eller øge antallet af elbiler og dermed flytte en større del af energiforbruget over i kvotesektoren (kraftværkerne, red.). Her er udledningen på EU-plan jo styret af CO2-kvoter. Hvis vi eksempelvis får millioner af elbiler i Europa, stiger efterspørgslen efter energi fra kraftværkerne. Resultatet bliver, at prisen på CO2-kvoter stiger. Det vil motivere kraftværkerne til at investere i mere vedvarende energi, fordi alternativet er at købe dyre CO2-kvoter,« forklarer professor Eirik Schrøder Amundsen, der er økonomisk vismand.

En udbygning af fjernvarmenettet vil på lignende vis øge kraftværkernes salg af energi og dermed tvinge dem til at vælge mellem køb af dyre CO2-kvoter eller investeringer i vindmøller og anden vedvarende energi.

BRANCHENYT
Læs også