Finanskrisen bremser pensionsindbetalinger

To af landets største pensionsselskaber har massiv tilbagegang i præmieindbetalingerne.Nordea Liv & Pension går tilbage med 24 pct.

Trods de mange annoncer og reklamespots om ekstra indbetaling af pension op til årsskiftet, går det trægt i mange pensionsselskaber.

Sådan er det i hvert fald, hvis de første tre kvartaler af 2009 sammenlignes med den samme periode i 2008 på nøgletallet bruttopræmier, som er pensionsselskabernes samlede indbetalinger fra kunderne.

Størst er tilbagegangen hos Nordea, der har mistet hele 24 pct. af indbetalingerne. Noget lavere er tilbagegangen for landets største pensionsselskab Danica, der har mistet 12 pct. af indbetalingerne, mens SEB og PFA går tilbage med henholdsvis 8,3 og 2,3 pct.

Hos Nordea Liv & Pension begrunder adm. direktør Steen Michael Erichsen den negative udviklingen med, at en række andre selskaber i forbindelse med finanskrisen havde indført kursværn, der betød, at kunderne skulle betale penge for at flytte væk fra deres pensionsselskab.

Kursværn hæmmer


..

BRANCHENYT
Læs også