Spar Nord Formueinvest og Kapitalpleje i giftetanker

Spar Nord FormueInvest har indledt fusionsforhandlinger med KapitalPleje om fusion af de to selskaber med Spar Nord FormueInvest som det fortsættende selskab.

- Fusionen vil være betinget af, at KapitalPleje forud for fusionen har frasolgt en række illikvide aktiver, understregers det.

Det strategiske perspektiv for Spar Nord FormueInvest er, at selskabet opnår en større aktiekapital, hvorfor det vil være muligt at realisere stordriftsfordele på porteføljeforvaltning og administration, som vil reducere selskabets gennemsnitlige omkostninger. Derudover åbner fusionen mulighed for større frihedsgrader i relation til porteføljens spredning samt størrelsen af de enkelte investeringer.

Det er bestyrelsen i Spar Nord Fomueinvests opfattelse, at en fusion vil være fordelagtig for både de nuværende og nye aktionærer.

- Fusionsplanen forventes at kunne offentliggøres i medio februar 2010, og vil efterfølgende blive behandlet på ekstraordinær generalforsamling primo marts 2010. skønner Spar Nord Formueinvest.

BRANCHENYT
Læs også