Pas på den fremgangsmåde

Hvis en lønmodtager anmoder arbejdsgiveren om at få sin ”løn” udbetalt som B-indkomst, er man på vej ud i en gråzone.

Jeg har følgende spørgsmål: Den 17. oktober 2009 skrev du i ”Spørg om Penge” om, at en lønmodtager ikke kan sætte sig selv på aktier. Dvs man kan ikke konvertere en lønindkomst til selskabsindkomst.

Men man ser eksempler på, at personlige momspligtige erhvervsdrivende får sig et lønmodtagerjob. Den pågældende overtaler sin arbejdsgiver til at modtage en faktura tillagt moms på det aftalte vederlag i stedet for en lønseddel med indeholdt A-skat.

Vederlaget beregnes med udgangspunkt i den løn, som kollegerne får udbetalt tillagt satserne for feriepenge, pensionsopsparing SH-betaling osv. Den pågældende arbejder på lige fod med sine kolleger.

En fritidslandmand vil på denne måde kunne tilføre sin bedrift et kærkomment tilskud og måske på denne måde vende et underskud til overskud.

Arbejdsgiver indeholder selvsagt ikke A-skat og AM-bidrag, men udbetaler vederlaget efter førnævnte faktura.

Spørgsmålet er nu, om arbejdsgiver i denne situation gør sig skyldig i strafbart forhold ved ikke at indeholde A-skat. Bare den pågældende erhvervsdrivende betaler sin skat og moms, er der vel ikke nogen, der gør ad det?MvhTA

! Jeg vil indledningsvis sige, at man skal passe på med at anvende den skitserede fremgangsmåde.

Det er korrekt, at en arbejdsgiver tit bliver udsat for forespørgsler om, hvorvidt en lønmodtager ikke kan få udbetalt sin ”løn” som B-indkomst. Der kan være mange gode grunde hertil. Ofte ses det, at lønmodtageren bliver trukket ikke alene for skatten, men tillige skyldige børnebidrag eller anden gæld til det offentlige. Lønmodtageren søger derfor at få udbetalt hele indkomst som erhvervsindkomst, hvor arbejdsgiveren ikke skal indeholde skatter m. v.

Når jeg bliver forespurgt om, hvorvidt den skitserede fremgangsmåde er lovlig, er svaret klart nej, hvis der utvivlsomt er tale om lønindkomst.

Næste argument


..

BRANCHENYT
Læs også