DI: Topmødet bremser investeringer

Dansk industri går i gang med internationalt lobbyarbejde for at få en bedre aftale om klimaet i stand.

Susan Walsh

"For det danske erhvervsliv betyder udfaldet af klimatopmødet, at samfundets samlede investeringer i de nye grønne teknologier på kort sigt næppe når helt samme omfang, som hvis vi havde fået en endelig aftale. Men der er dog sat en udvikling i gang, der allerede nu indebærer et betydelig fokus på energieffektivisering og indførelse af grønnere teknologier. Så vi vil fortsat se en fremdrift på feltet," konstaterer DI’s adm. direktør Hans Skov Christensen i en kommentar til udfaldet af klimatopmødet..

Dansk Industri havde forud for klimatopmødet en forventning om, at landene kunne nå en bindende aftale om nedbringelse af det globale udslip af klimagasser:..

BRANCHENYT
Læs også