Danske Bank: Jobløs vending i vente

Selv om dansk økonomi med små skridt er på vej ud af en større vækstkrise, forventer Danske Bank, at arbejdsløsheden vil fortsætte med at stige frem til 2011.

Foto: Colourbox

- Den svage genopretning bevirker, at der i første omgang bliver tale om en jobløs vending. På trods af, at vi forventer positiv vækst fra 4. kvartal 2009 og frem, er det vores forventning, at ledigheden vil fortsætte med at stige til starten af 2011, hvor ledigheden forventes at toppe i et niveau omkring 160.000 personer, skriver Danske Bank i et notat.

I sin prognose for dansk økonomi har banken samtidig revideret en række af sine skøn. I oktober-prognosen ventede Danske Bank i 2009 et BNP-fald på 4,5 pct., mens der i den nyeste prognose skønnes et fald på 5,0 pct. For 2010 venter banken uforandret, at BNP-væksten bliver på 1,6 pct. Når det gælder privatforbruget skønner banken, at vi i år vil opleve et fald på 5,1 pct. mod en tidligere forventning om et fald på 5,0 pct. I 2010 ser Danske Bank en lidt større stigning i privatforbruget end ventet, da prognosen er blevet opjusteret fra en vækst på 2,3 pct. til nu 2,5 pct...

BRANCHENYT
Læs også