Staten scorer på bankpakke 2

De danske banker har indtil nu fået kriselån fra staten på i alt 44 mia. kr. via bankpakke 2.

De danske banker har fået krisehjælp af skatteyderne for 44 mia. kr. Men hvis ellers de betaler, hvad de skal, kommer staten til at tjene 2-3 mia. kr. om året i renter af lånene.

Bankernes mulighed for at opnå statslån med bankpakke 2 udløber til nytår, og Månedsbrevet Bankinfo, der udgives af bankeksperten Bjarne Jensen, konstaterer, at udlånene dermed ligger langt under de 75 mia. kr., der oprindelig var budgetteret med til pakken.

De største lånere er bankerne med omkring 35 mia. kr.

De resterende 9 mia. kr. er udlånt til realkreditinstitutter.

Den største skyldner er Danske Bank, der alene har lånt 26 mia. kr. svarende til næsten 60 pct. af det samlede beløb.

En stor regning

..

BRANCHENYT
Læs også