Nytårsgave til boligejere

Regeringens skattereform giver boligejerne ekstra penge fra nytår - indtil rentefradraget barberes.

Det konstaterer økonom Jens Lieutenant Pedersen, Nykredit. Er man boligejer med høj indkomst og lav gæld, er man i den heldige gruppe, som får mest ud af forårspakken. Har man derimod en stor gældsbyrde, udløses et smæk fra 2012, når staten begynder at trække noget af ”gaven” til sig igen. Det vil ske i form af en sænket fradragssats for renteudgifter over 100.000 kr.

Hos Nykredit er opfattelsen, at skattereformen nok gør det mærkbart bedre for førstegangskøbere på boligmarkedet. Men alle i markedet ved og vil indregne i budgettet, at rentefradragsretten forringes i 2012. Nykredit finder dog belæg for at sige, at forårspakken vil »give et understøttende skub til den igangværende stabilisering«.

Den gennemsnitlige førstegangskøber i København/Nordsjælland vil opleve en månedlig stigning i den disponible indkomst på lidt over 3.000 kr. Det skyldes alene skattereformen og udgør 10 pct. af det disponible beløb. Mellem landsdelene er der som sædvanlig betydelige forskellige på boligmarkedets prisniveau. Nordjyder vil som førstegangskøbere tilsvarende få en månedlig lettelse i den disponible indkomst, men her er tallet på 1.500 kr. ekstra om måneden til forbrug eller opsparing.

Øvrige landsdele ligger mellem disse to yderpunkter, viser analysen.

BRANCHENYT
Læs også