Flere ledige ledere

3 pct. af lederne i Danmark stod i november uden for arbejdsmarkedet, viser den nye ledighedsstatistik fra Ledernes Hovedorganisation.

Dermed er ledigheden steget med 0,1 procentpoint siden oktober. Det er især blandt de ældre ledere, at ledigheden stiger. For gruppen af 58-59-årige er ledighedsprocenten således fra oktober til november vokset fra 4,5 til 5,0 pct.

BRANCHENYT
Læs også