Fare for ny fødevarekrise

Lave kornpriser får landmænd i hele verden til at reducere produktionen. Samtidig fortsætter forbruget med at stige. Resultatet kan blive en priseksplosion i 2010.

Der er stigende fare for, at verden i løbet af 2010 bliver ramt af en ny fødevarekrise med voldsomme prisstigninger.

De europæiske landmænds fællesorganisation, Copa-Cogeca, advarer om, at den økonomiske krise tvinger mange landmænd til at reducere produktionen.

Det kan hurtigt skabe en kritisk situation, da de globale kornlagre fortsat er relativt små, mens forbruget er konstant stigende.

Copa-Cogeca vurderer, at den samlede kornproduktion i de 27 EU-lande næste år falder 21 mio. tons svarende til en nedgang på 7 pct. Faldet skyldes især, at landmændene tilsår mindre arealer og sparer på gødningen. De tilsåede arealer i Vesteuropa ventes således at falde hele 5,4 pct. næste år.

Denne tilbagegang er udløst af de seneste års voldsomme prisfald på korn.

»Prisen på hvede er faldet 54 pct. fra januar 2008 til november 2009. Samtidig er produktionsomkostningerne øget betydeligt, og adgangen til kredit er blevet problematisk,« konstaterer Paul Temple, formand for Copa-Cogecas arbejdsgruppe for kornproduktion.

»Den faldende produktion kan udløse en voldsom stigning i kornpriserne, hvilket vil få katastrofale konsekvenser for både foderpriserne i landbruget og for de fødevarepriser, forbrugerne må betale,« hedder det i en analyse fra Copa-Cogeca.

Den modsatte vej


..

BRANCHENYT
Læs også