Nye vådområder for en milliard kr.

10.000 hektar vådområder skal sænke udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

INGEMANN CARSTEN

Allerede i starten af 2010 går arbejdet med etablering af nye vådområder og ådalsprojekter for én mia. kr. i gang, skriver bladet Vækst, som udgives af Hedeselskabet.

Miljøminister Troels Lund Poulsen og kommunerne indgik i november aftalen om projekterne, som er en udmøntning af Grøn Vækst-aftalen fra juni 2009. Inden marts skal kommunerne nedsætte tværkommunale styregrupper - én for hvert af de 23 vandoplande, der indgår i de kommende statslige vandplaner...

BRANCHENYT
Læs også