De økologiske varer har klaret krisen flot

Der er rekordsalg af økologiske varer. • Forbrugerne har vist sig at være overraskende loyale, og det økologiske salg når i år det højeste niveau nogensinde.

Trods økonomisk krise når salget af de dyre økologiske fødevarer i år det højeste niveau nogensinde.

Da forbrugerne i foråret 2009 for alvor blev grebet af krisestemningen, bredte panikken sig hurtigt blandt de økologiske producenter. Men de kan nu konstatere, at forbrugerne trods økonomisk krise har holdt fast i økologien.

»Vores totale omsætning af økologi ender i 2009 på indeks 100,5. Dermed overgår salget i år lige akkurat rekorden fra 2008. Det må siges at være særdeles flot og noget overraskende - den økonomiske krise taget i betragtning,« vurderer Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop Danmark.

Salget af økologiske fødevarer blev i årene 2005-2008 fordoblet til 4,6 mia. kr., og hele branchen frygtede et alvorligt tilbageslag, da den økonomiske krise for alvor ramte Danmark.

De indberetninger Økologisk Landsforening modtager fra fødevarevirksomhederne og detailkæderne underbygger imidlertid Coops tal.

»Samlet set ender salget af økologiske fødevarer på eller lige over det rekordhøje niveau fra 2008,« vurderer markedschef Henrik Hindborg, Økologisk Landsforening.

Priserne sænket


Priserne på en række økologiske varer er i årets løb sænket i lighed med priserne på konventionelle fødevarer. Derfor dækker de svagt stigende omsætningstal over en betydelig fremgang i de solgte mængder.

»2009 har vist, at forbrugerne - selv i krisetider - er parate til at betale en merpris for rene og sunde fødevarer,« siger Henrik Hindborg.

Enkelte økologiske varemærker har tilmed vist sig at være så stærke, at de midt i den økonomiske krise har formået at fastholde de høje priser uden at tabe salg. Det gælder blandt andet mærkevarerne fra Thise Mejeri.

»Midt på sommeren var vi virkeligt nervøse, men det har vist sig, at vores kunder er loyale selv under en krise. De seneste måneder har vi ligefrem manglet mælk, selv om vores produktion i år har været stigende,« fortæller mejeribestyrer Poul Pedersen.

Ikke mere billigmælk


Thises salg af lukrative mærkevarer går nu så godt i både Danmark, Tyskland og Holland, at mejeriet i løbet af få måneder indstiller produktionen af den billigmælk, der blev lanceret i juli 2009.

Billigmælken var en direkte reaktion på sommerens voldsomme prisfald på almindelig mælk.

Thise frygtede på det tidspunkt, at de dyre mærkevarer ikke kunne stå distancen.

»Men den frygt har forbrugerne siden gjort til skamme. Derfor indstiller vi produktionen af billigmælk i begyndelsen af 2010. Vi kan simpelthen opnå en bedre indtjening ved at sælge mælken under vores stærke varemærker,« fortæller Poul Pedersen.

Massiv markedsføring


Verdens største leverandør af økologisk mælk, Arla Foods, oplevede, at især mange børnefamilier fravalgte de økologiske mejerivarer, da den økonomiske krise brød løs. Det fik økomælkens markedsandel til at falde fra 32 til 29 pct.

»De seneste måneder er salget af økologiske mejerivarer imidlertid kommet stærkt igen, og økomælken har nu atter en markedsandel på 32 pct. Denne fremgang skyldes især stigende forbrugertillid samt massiv markedsføring,« vurderer marketingdirektør Jesper Friis, Arla Foods. •

BRANCHENYT
Læs også