Et år i rampelyset

Tjekkiet har politisk og økonomisk været igennem et turbulent år i 2009. • En midlertidig regering har dog skabt ro, efter at den spinkle mindretalsregering blev væltet i marts. Der forventes positiv vækst i 2010.

Kilde: Cheføkonom Jacob Warburg, Danmarks Eksportråd, Danmarks Ambassade i Prag, www.ambprag.um.dk Læs mere på: www.eksportraadet.dkMarkedet Internationalt tiltrak Tjekkiet sig en vis opmærksomhed i 2009. Dels skulle landet varetage EU-formandskabet i første halvår 2009, og dels måtte regeringen træde tilbage i marts efter et mistillidsvotum. Dernæst satte Tjekkiets præsident, Vaclav Klaus, Europas ledere på pinebænken, da han i efteråret nægtede at underskrive Lissabon-traktaten på trods af, at det tjekkiske parlament allerede i foråret havde ratificeret traktaten. Efter intense forhandlinger i EU om at undtage Tjekkiet fra EU's Charter for Borgerrettigheder, fik Klaus tilstrækkelige indrømmelser og underskrev traktaten i november.

Som en meget åben økonomi, hvor eksporten udgør ca. 80 pct. af landets BNP, er Tjekkiet stærkt påvirket af den internationale økonomiske krise og særligt udviklingen i Tyskland. Specielt automobilindustrien og underleverandører hertil har været hårdt ramt. Efter flere år med vækstrater på over 6 pct. faldt BNP i fjerde kvartal 2008 med 5,0 pct. og i første kvartal 2009 med 17,9 pct. (annualiseret). Faldet var så kraftigt, at på trods af positive vækstrater i de øvrige kvartaler, bliver årsvæksten i både 2008 og 2009 negativ. I 2010 forventes Tjekkiet at nå op på en vækst omkring 1½-2 pct.

Udsigterne til indtrædelse i eurozonen er udskudt, og det er den almindelige vurdering, at det tidligst vil ske i 2015. Det skyldes bl.a. et betydeligt underskud på de offentlige finanser på omkring 6 pct. i 2009, som ikke forventes væsentligt nedbragt i 2010 og 2011. Der vil således være behov for finanspolitiske stramninger for at leve op til Maastricht-kriterierne, hvilket i givet fald skal gennemføres i en situation med stigende arbejdsløshed.

Siden Tjekkiets optagelse i EU er samhandlen mellem Danmark og Tjekkiet fordoblet. Potentialet vurderes dog endnu ikke fuldt udnyttet, og Tjekkiet forventes at vende tilbage som et af de lande i Øst- og Centraleuropa, der vil have de højeste vækstrater efter krisen. Dette er interessant for danske virksomheder set i lyset af, at Tjekkiet satser på at udvikle en mere videnstung økonomi baseret på innovation og højteknologi. En udvikling, der i givet fald vil kunne skabe gode muligheder for danske virksomheder.

Brancher Den Danske Ambassade i Prag vurderer følgende sektorer som aktuelle vækstområder:

• ICT - videnbaserede arbejdspladser

Ved alle tekniske universiteter findes der inkubatorer, hvor virksomheder kan indgå i et forskningsmæssigt samarbejde med de tekniske universiteter. Denne mulighed har flere danske virksomheder allerede udnyttet, bl.a. B&O og PDM Technology.

• Miljø & Energi

Stor vækst i energi- og miljøsektorerne giver muligheder for danske virksomheder. Særligt energieffektivisering, vedvarende energi, miljørigtige løsninger, spildevand og affaldsbehandling er i fokus.

• Dansk Design

I takt med den højere levestandard er mærkevarer blevet en del af dagligdagen for den tjekkiske middelklasse. Danmark vil kunne gøre sig gældende også i dette segment - de danske selskaber skal introduceres og gøres synlige på markedet.

• Sourcing

Tjekkiet har en lang industri- og håndværkstradition, herunder særlige kompetencer inden for software development, finmekanik, metalforarbejdningelektronik og plast, hvilket skaber gode muligheder for danske virksomheder, som er på udkig efter underleverancer eller produktionssamarbejde. De tekniske kompetencer er høje, infrastrukturen god og produktionsomkostningerne fortsat relativt lave.

Virksomheder Det seneste eksempel på etableringen er PDM Technology, der sidste år åbnede deres nye software udviklingsselskab i den vestlige del af landet, i Pilsen. Selskabet samarbejder tæt med Den Tekniske Universitet og Videnskabsparken i Pilsen.

Af betydelige produktions- og servicevirksomheder etableret i Tjekkiet kan nævnes Færch Plast, B&O, Velux, Lego, Mærsk, Kompan, Autorola, Sophus Berendsen og Rockwool.

Takt og tone Forretningskulturen i Tjekkiet er generelt mere formel end i Danmark. Personer tiltales som regel ved brug af titler efterfulgt af efternavnet og tjekkerne går generelt mere op i titler og rang, end danskere gør. Tjekkiske forretningsfolk er generelt pænt klædt. Brug af visitkort er meget anvendt, da det både betragtes som praktisk og almindelig høflighedsskik.

Kontortider Kontortiderne i Tjekkiet strækker sig normalt fra 8-16, mandag til fredag. Kommunale kontorer har åbent mandag og onsdag fra 8 til 18 på såkaldte besøgsdage. Banker holder åbent mandag til fredag fra kl. 9-17, dog med undtagelse af de største byer, hvor åbningstiden kan strække sig til kl. 20. •

BRANCHENYT
Læs også