Obligationer: Marginalt højere før USA-nøgletal

Obligationsmarkedet lukkede onsdag marginalt højere på en stille dag, hvor det var yderst begrænset med de makroøkonomiske offentliggørelser.

Investorerne afventer onsdag aftens amerikanske erhvervsundersøgelse, Beige Book, som er næste store punkt på dagsordenen.

Onsdagens auktioner af europæiske statsobligationer forløb fornuftigt og holdte dermed en hånd under obligationskurserne.

Den toneangivende ti-årige danske statsobligation, 4 pct. 2019, lukkede onsdag 0,07 point højere i kurs 103,65 med en effektiv rente på 3,54 pct. Blandt realkreditobligationerne lukkede 4-38'erne 0,05 point højere i kurs 93,75 med en effektiv rente på 4,62 pct.

I lyset af de få makroøkonomiske offentliggørelser onsdag var der en del fokus på de europæiske auktioner, hvor Tyskland, Italien og Portugal solgte papirer for 16,3 mia. dollar.

- En del udbud i denne uge er nu overstået, men der er fortsat en del, der skal ud på markederne. Til trods for det massive udbud i dag, så var efterspørgslen ganske fornuftig. I første kvartal vil de europæiske lande sælge et massivt antal obligationer, hvorfor potentialet på obligationsmarkederne fortsat må være begrænset, sagde obligationsstrateg Michael Leister hos WestLB til Bloomberg News.

Inden europæisk åbning blev den tyske BNP-vækst offentliggjort for 2009, hvilket landede på et fald på 5 pct. sammenlignet med analytikernes forventninger om et fald på 4,8 pct. Der herskede stor usikkerhed om tallet og effekten af dykket i 1. kvartal gør, at opgørelsen blev taget med et gran salt, og investorerne vil afvente den selvstændige opgørelse for fjerde kvartal.

Det amerikanske centralbankmedlem Charles Plosser talte tirsdag aften i Philadelphia og sagde, at centralbanken bør hæve renten i god tid, inden arbejdsløshedsprocenten falder tilbage til et acceptabelt niveau, med henblik på at være på forkant med inflationsudviklingen.

Onsdag aften vil fokus være rettet mod USA, hvor den amerikanske centralbank er aktuel med erhvervsundersøgelsen Beige Book, som danner grundlag for det kommende rentemøde. Den amerikanske centralbank har i december fastholdt, at rentestigninger fortsat ligger et stykke fremme i tiden, og at økonomien fortsat er præget af usikkerhedsmomenter trods en generel bedring. Centralbanken har over de seneste måneder fokuseret på forskellighederne mellem de små og store virksomheder, hvor de mindre virksomheder har haft svære betingelser grundet kreditklemmen, mens større virksomheder kunne skaffe kapital ved obligations- eller aktiesalg. Yderligere har de mindre virksomheder en større eksponering mod det amerikanske hjemmemarked, og dermed fået mindre andel i opsvinget på eksportmarkederne. De mindre virksomheder har over de seneste 15 år stået for godt 60 pct. af jobskabelsen, og derfor er centralbankens bekymring, at opsvinget ikke for alvor rodfæster sig i beskæftigelsen.

Ved dansk lukketid kostede en euro 1,4509 dollar og lå dermed lidt styrket mod dollar. Den amerikanske tiårige T-bond lå ved dansk lukketid 3/32 point lavere i kurs 97 3/32 med en effektiv rente på 3,73 pct...

BRANCHENYT
Læs også