Fritz Schur diskret i baggrunden

Den erfarne erhvervsmand Fritz Schur er storaktionær og bestyrelsesmedlem i et af Fonds- børsens mindste selskaber, Brd. Klee.Brd. Klee er en ingeniør- og handelsvirksomhed, som leverer tekniske komponenter og halvfabrikata til industrien og maskinbranchen.

Brd. Klee er én af Fondsbørsens mindre kendte virksomheder med en markedsværdi omkring 60 mio. kr., og efter konjunkturafmatningen i kølvandet på kreditkrisen er omsætningen faldet til et niveau på 125 mio. kr., og antallet af medarbejdere er reduceret fra 62 til 48.

Hvad måske ikke så mange ved, er én af topfigurerne fra bestyrelseslokalerne blandt de store offentlige selskaber som SAS, DONG Energy og Post Danmark, Fritz Schur, storaktionær og bestyrelsesmedlem i selskabet. Fritz Schur A/S ejer 44,69 pct. af aktiekapitalen og Jan Klee ApS 44,67 pct., og der er således kun ca. 10 pct. af aktiekapitalen ude til rådighed for øvrige aktionærer - selskabet selv ejer 0,3 pct.

Etableret i 1944

..

BRANCHENYT
Læs også