Kunder vender tilbage

Efter halvandet år på sidelinjen begynder de private investorer igen at købe investeringsbeviser.

Danskerne er på vej tilbage i investeringsbeviser, men det går fotosat med listeskridt. Efter halvandet år på sidelinjen valgte kunderne i november og december 2009 at smide 4 mia. kr. i nye beviser. Udviklingen er fortsat ind i januar.

Gennem 2009 oplevede foreningerne fornyet interesse for de obligationsafdelinger, der ellers har levet et ensomt liv i de glade år, hvor aktiemarkedet boomede.

Nu er de private investorer også på vej ind i aktiebaserede afdelinger igen. De sidste måneder er der nyplaceret i udenlandske aktier.

»De sidste mange måneder har vi set de private danske investorer så småt sætte nye penge i obligationer. Det være sig både danske stats- eller realkreditobligationer og i de mere højtforrentede nye obligationsmarkeder. På det allerseneste er der også kommet interesse for value-aktier igen. Det er endnu ikke den tykke kuglepen, folk har med, men der begynder at komme lidt penge ind,« siger direktør Jan Stig Rasmussen, Sparinvest SA.

Stabile kunder

..

BRANCHENYT
Læs også