Varefakta på investeringer

Større krav til banker fjerner ikke ansvaret fra kunderne.Finansrådet kalder skærpede krav naturlige efter de mange sager.

En simpel varedeklaration i form af A, B eller C skal fremover advare kunderne om hvilken type investering, de har fat i.

Målet er at give kunderne en hel enkel oversigt. Men enkelheden fjerner meningen med deklarationen, mener Finansforbundet.

Forslaget har været diskuteret siden efteråret, da myndigheder, banker og forbrugerorganisationer for alvor tog hul på oprydningen efter de mange skandalesager om aggressivt salg til private af produkter, der var uegnede for ikke-professionelle.

Der har være drøftet flere modeller for varedeklaration fra Smileys, over tildeling af bankbøger, til 12-skalaen. Men økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) præsenterer i dag en model, hvor investeringer indplaceres i en af tre grupper.

»Mange danskere synes ikke, at de har fået reel information om risikoen ved de investeringsprodukter, som de har købt. Bankerne siger, at informationen er de givet. Med risikomærkning håber vi at undgå den diskussion,« siger Lene Espersen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet lægger op til en opdeling med sikre værdipapirer i kategori A, værdipapirer hvor man maksimalt kan tabe sit indskud i kategori B og en kategori C for produkter, hvor du kan tabe mere end dit samlede indskud, hvis tingene går helt galt.

»Vi synes, at man skulle have indført nogle flere kategorier. Som,det er nu, bliver der alt for mange produkter i kategori B - fra Novo Nordisk-aktier til meget komplicerede strukturerede produkter med høj risikoprofil,« siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Han mener, at man med de nye initiativer også giver forbrugerne et større ansvar for at sætte sig ind i tingene. Derfor mener han, at risikoprofilen på et produkt skal være mere entydig, eksempelvis via indplacering i risikokategorierne 1-10.

..

BRANCHENYT
Læs også