Island-kulegravning er udskudt

Kulegravningen og den ultimative afdækning af den islandske nedsmeltning bliver udskudt mindst en måned.

Nattesøvnen er spoleret nogle uger endnu, og negle må bides endnu kortere. Den længe ventede og frygtede "sandhedsrapport" om den islandske krise er udskudt i endnu en måned.

Det meddelte formanden for komiteen, højesteretsdommer Pall Hreinsson, på et pressemøde i går i Reykjavik.

På vegne af komiteen beklagede han forsinkelsen, men den er uundgåelig, hvis komiteen samtidig skal gøre, hvad den er bedt om.

»Der er tale om en uforudsigelig forlængelse af »Special Investigation Commission«'s rapport, som skyldes yderligere fund. Det skyldes også bestemmelsen om, at komiteen skal give mulighed for, at de personer, som i rapporten vurderes at have begået fejl eller optrådt forsømmeligt, får en passende periode til skriftligt at kommentere de pågældende forhold,« forklarer Pall Hreinsson.

Det er anden gang, rapporten bliver forsinket. Den skulle i første omgang være kommet i november, så blev fristen sat til mandag i næste uge, og nu forventer Pall Hreinsson, at der vil gå en måneds tid endnu.

»Hvis det går efter planen, forventer vi at færdiggøre rapporten i denne uge. Vi forventer at offentliggøre den i slutningen af februar, når alle relevante parter har haft mulighed for at komme med kommentarer til komiteens konklusioner,« siger højesteretsdommeren.

..

BRANCHENYT
Læs også