Rentefradrag udskudt til lån blev indfriet

Et pengeinstitut overvejede en ny kontoform, hvor renterne først blev betalt, når et lån blev indfriet.

Renter kan normalt fradrages skattemæssigt, når de forfalder til betaling, og forfaldne renter kan som udgangspunkt trækkes fra, hvad enten de faktisk betales eller blot debiteres (tilskrives) den pågældende konto i pengeinstituttet.

Et pengeinstitut overvejede at indføre en ny kontoform, hvor kunderne lånte et bestemt beløb, og hvor renter blev tilskrevet løbende på kontoen, samtidig med at kreditten automatisk blev forhøjet med de tilskrevne renter.

Der blev således ikke foretaget faktisk betaling af hverken renter eller hovedstol, før lånet blev endeligt indfriet, f.eks. når den faste ejendom, der lå til sikkerhed for lånet, skulle sælges, eller hvis kunden døde.

Skatterådet kom frem til, at kunderne ikke ville kunne fratrække renteudgifterne på den nye kontoform i de år, hvor renterne blev tilskrevet gælden.

Rentefradragsretten ville være udskudt, til lånet blev indfriet. Begrundelsen var, at renterne i den konkrete situation ikke kunne anses at være forfaldne, når det allerede ved indgåelsen af låneaftalen var aftalt, at renterne først skulle betales, når hele lånet forfaldt til betaling. Der var således på forhånd givet henstand med rentebetalingen.

..

BRANCHENYT
Læs også