Renommé kommer før klima

Mange topchefer beskæftiger sig kun med klimaet af hensyn til virksomhedens renommé.

Klimaforandringerne fyldte meget på den geopolitiske dagsorden i 2009, men efter at FNs Klimatopmøde i København har bevæget sig ind i historiebøgerne, er det atter blevet hverdag.

Således er klimaforandringerne nu rykket ned som nr. 9 på erhvervsledernes prioriteringsliste og er dermed lavere rangeret end emner som protektionisme og inflation, viser Global CEO Survey 2010 fra PricewaterhouseCoopers.

Flere end 60 pct. af verdens topchefer svarer i undersøgelsen, at de forbereder virksomheden til de politiske initiativer, der måtte komme på klimaområdet først og fremmest et system med handlede CO2-kvoter.

51 pct. af erhvervslederne i Latinamerika er bekymrede for klimaforandringerne, mens kun 16 pct. af erhvervslederne i Central- og Østeuropa har denne bekymring. I Vesteuropa er det godt en tredjedel af topcheferne, der finder, at klimaforandringerne giver anledning til bekymring.

Globalt svarer 45 pct. af topcheferne, at deres virksomhed for ét år siden ikke havde en klimastrategi.

De erkender imidlertid også, at den drivende kraft bag disse tiltag er hensynet til virksomhedens omdømme i offentligheden snarere end en klar stillingtagen til klimaforandringerne.

..

BRANCHENYT
Læs også