Hvem får finansiering?

Finanskrisen har gjort det vanskeligere for virksomheder at finde finansiering. Men det kan lade sig gøre, og Vækstfonden hjælper flere virksomheder.

Det kræver lidt ekstra benarbejde af virksomhederne at finde finansiering netop nu. Umuligt er det imidlertid langt fra, selvom man fra tid til anden næsten kunne få det indtryk gennem historierne i pressen. Ejerskifter og forretningsudvikling topper listen over projekter, som får finansiering med en hjælpende hånd fra staten.

Økonomisk krise eller ej. De stærkeste virksomheder vil altid kunne finde finansiering. De svageste forretninger vil alle dage have det svært. Det er der intet nyt i.

Derimod er det interessant at kaste blikket på de mange virksomheder, som ligger mellem de to yderpunkter, for der er faktisk rigtigt mange af dem i øjeblikket.

En stor del af dem har en grundlæggende sund økonomi og gode udviklingsmuligheder, men er ramt af den aktuelle økonomiske krise og har derfor svært ved at finde tilstrækkeligt risikovillige finansieringskilder. De står midt i et globalt vadested, om man så må sige.

Det er netop den gruppe af virksomheder, vi møder flest af i Vækstfonden, hvor vi på vegne af staten kautionerer for virksomhedernes lån i pengeinstitutterne i de tilfælde, hvor virksomheder ikke selv kan stille tilstrækkelig sikkerhed.

På vegne af staten kan vi med en såkaldt Vækstkaution kautionere for 75 pct. af det samlede lånebeløb. Henvendelserne fra virksomhederne og deres banker giver et meget præcist billede af, hvilken type udvikling der aktuelt finder sted, og hvor finansieringen har svært ved at komme i hus.

På den absolutte førsteplads ligger ejerskifter. Næsten halvdelen af de lån, pengeinstitutterne yder med Vækstkaution, går til netop den type udvikling.

Ejerskifter er en central del af dynamikken i erhvervslivet - eksempelvis i forbindelse med generationsskifter - og er afgørende for virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Når det netop nu kan være vanskeligt at finansiere et ejerskifte, hænger det sammen med, at den frie værdi i aktiverne i det tilkøbte driftsselskab og indtjeningen generelt er under pres, så den nye ejer kun vanskeligt kan bruge driftsselskabet til også at finansiere gælden i det holdingselskab, man typisk anvender til at gennemføre købet.

Det er så at sige blevet vanskeligere at være selvfinansierende, medmindre man er formuende eller kan stille med anden form for sikkerhed - eksempelvis privatboligen. Det kan de færreste i dag, og overtagelsen står og falder derfor med bankernes tillid til den nye ejers økonomiske formåen.

Det er Dansk Vindmølleservice fra Falster et godt eksempel på. Virksomheden vedligeholder og servicerer vindmøller i Danmark såvel som i udlandet og har netop gennemført et ejerskifte finansieret med banklån og Vækstkaution.

Den ene af to stiftere ønskede at overtage forretningen og udvikle den i en ny retning, men kunne ikke umiddelbart stille tilstrækkelig sikkerhed for det nødvendige banklån. I banken fik han et lån med Vækstkaution med 75 pct. sikkerhed fra staten og kunne overtage virksomheden, videreuddanne sine medarbejdere og styrke markedsføringen af forretningen. En sund forretning blev dermed endnu stærkere.

Den næststørste kategori af investeringer, som har haft behov for en hjælpende hånd fra staten, er forretningsudvikling og indkøb af nye produktionsfaciliteter.

Også her har virksomhederne problemer med at stille tilstrækkelig sikkerhed, da den præcise værdi af den fremtidige produktion ofte er behæftet med stor usikkerhed, som tiderne nu engang er.

Slagterforretningen Icon Food fra Odense stod netop i den situation, da de skulle bruge en ny maskine for at kunne udvide produktionen med kødvarer til storkøkkener og fastfoodrestauranter.

Markedet var nyt, og bankerne tøvede i første omgang med at træde til med finansieringen. Det lykkedes imidlertid Icon Food at få det nødvendige lån ved hjælp af Vækstkaution, og det har nu givet virksomheden mulighed for at tidoble produktionen.

Både Dansk Vindmølleservice og Icon Food er gode eksempler på sunde virksomheder med stort potentiale, som pga. den aktuelle krise har måttet arbejde lidt hårdere for at få den finansiering, de har brug for.

Men de er kommet i mål og står nu bedre rustede til at udnytte nye markedsmuligheder både på kort sigt og i særdeleshed på lang sigt, når verdensøkonomien igen vender pilen opad.

... Dansk Vindmølleservice og Icon Food er gode eksempler på sunde virksomheder med stort potentiale, som pga. den aktuelle krise har måttet arbejde lidt hårdere for at få den finansiering, de har brug for. Men de er kommet i mål og står nu bedre rustede til at udnytte nye markedsmuligheder både på kort sigt og i særdeleshed på lang sigt, når verdens-økonomien igen vender pilen opad.

BRANCHENYT
Læs også