Tøvejr giver gylle-forurening i jysk å

En å ved Grindsted er blevet forurenet med gylle, skriver DR Trekanten.

Ifølge Torben Ravn fra Billund kommune skyldes det, at der er blevet spredt gylle på mange marker, selvom jorden har været frosset til, og med de sidste par dages tøvejr er gyllen begyndt at sive ud i åen.

"Der er tale om en diffus forurening fra mange forskellige kilder. Den kommer både fra marker og fra for eksempel drænrør, og det har givet et dambrug problemer. Mængden af gylle er så stor, at der er skum på vandet og en kraftig lugt, men der er altså ikke fare for fiskene, fordi iltindholdet er meget højt i åerne for tiden, siger han...

BRANCHENYT
Læs også