Økonomien lysner - langsomt og usikkert

Nationalbanken ser tegn på forbedringer i den danske økonomi. Men det sker langsomt og til dels også usikkert.

Foto: Colourbox

Det fremgår af Nationalbankens kvartalsoversigt for fjerde kvartal.

- Vendingen i de internationale konjunkturer er i vid udstrækning drevet af midlertidige effekter fra betydelige lempelser af penge- og finanspolitikken og tilpasning af virksomheders lagre. Det er stadig et åbent spørgsmål, om konjunkturopgangen bliver selvbærende, når de midlertidige faktorer falder bort, konstaterer Nationalbanken...

BRANCHENYT
Læs også