Danskerne størst modstandere af landbrugsstøtte

En ny undersøgelse viser, at 39 pct. af borgerne i de 27 EU-lande ønsker flere milliarder udbetalt til landmændene. Kun 15 pct. af danskerne deler den holdning til en ny fælles landbrugspolitik.

Samtidig med at regeringen er på vej med en hjælpepakke til kriseramte landmænd, viser en ny EU-undersøgelse, at danskerne har størst skepsis i Europa over for øget landbrugsstøtte.

EU-Kommissionen står bag undersøgelsen, Eurobarometer, om europæernes holdning til den fælles landbrugspolitik i EU. Den nuværende politik, som udgør omkring 40 pct. af det samlede EU-budget, udløber i 2013. Så den politiske diskussion om fremtidens støtte til bønderne er allerede i gang.

Tæt ved 27.000 EU-borgere - her af 1.000 i Danmark - blev udspurgt i undersøgelsen. En hovedkonklusion lyder, at landbruget og landdistrikterne fortsat har stor betydning for Europas fremtid.

Men når holdningen til de kommende 10 års støtte udtrykkes, viser Eurobarometer, at kun 15 pct. af danskerne står bag en forøgelse af milliarderne til EU's landmænd. Tallet er det laveste i undersøgelsen, hvor 39 pct. af alle i de 27-lande går ind for større støtte. 32 pct. af de udspurgte danskere i undersøgelsen mener, at landbrugsstøtten bør falde de næste 10 år, mens kun 14 pct. i hele EU udtrykker det.

Danmark: Reducer støtte

..

Læs også