Kan du blive bankrådgiver?

Her er nogle af de spørgsmål, som norske aspiranter kan møde.

1 Hvad er realrente?

a) Nominel rente minus inflation.

b) Den rente, som bankerne betaler til udlån inklusive gebyrer.

c) Nominel rente plus inflation.

d) Det er den rente, som centralbanken fastsætter efter at have bestemt styrerenten.


2 Hvornår får en kunde et positivt afkast på sin aktieinvestering?

a) Når kunden har en tilstrækkelig lang investeringshorisont (minimum 10 år).

b) Når summen af kursstigning og udbytte er positiv.

c) Når egenkapitalrentabiliteten i selskabet stiger.

d) Når selskabet, man har

investeret i, giver overskud.3 Sigurd har netop taget imod en ny kunde. Kunden viser speciel interesse for placeringsprodukter. Hvad bør Sigurd fokusere på i dette første kundemøde?

a) At præsentere det produkt, som er mest lønsomt for hans egen bank i et positivt lys.

b) At skrive mest muligt ned af det, som kunden fortæller, så samtalen er vel dokumenteret.

c) At præsentere det produkt, som kunderne viser størst interesse for, for på den måde grundigt at afdække kundens økonomiske situation, den forventede udvikling og mål for placeringen.

Kilde: www.autorisasjonsordningen.no.

Læs også