Nøgletal ventes at præge ugen

Den kommende uge er fattig på danske regnskaber. Tættest på er kvartalsregnskab fra Hennes & Mauritz.Ugen slutter med tal for de amerikanske engroslagre, som ventes at vise fremgang.

Mandag

På makrosiden offentliggøres det amerikanske ISM-erhvervstillidsbarometer for servicesektoren kl. 16.00, og det ventes at vise en mindre fremgang til 54,0 i marts sammenlignet med 53,0 i måneden forinden. I februar var der tale om en langt større fremgang i barometret, end analytikerne havde ventet, og det får økonomerne til at øge troen på, at opsvinget i den amerikanske økonomi nu sandsynligvis er ganske tæt på, og at den vigtige servicesektor for alvor begynder at ansætte folk igen.

Der kommer også tal for boligmarkedet ved det igangværende boligsalg, som ventes at vise et fald på 0,2 pct. i februar sammenlignet med et fald på 7,6 pct. i januar. Indekset kan bruges til at forudsige den faktiske salgsaktivitet inden for boliger, da størsteparten af det verserende boligsalg bliver til faktiske salg inden for én til to måneder.

..

Læs også