Til rådighed i Sverige

Virksomhedens skihytte i Sverige skæpper i skattekassen i den tid, hvor den er til rådighed for virksomhedens ejere eller ansatte.

Jeg har læst din artikel fra 4. november 2006 ”Ferie i arbejdsgiverens sommerhus” og blev meget chokeret.

Jeg har et lille firma (ApS med to ansatte, mig og min kone). Jeg er konsulent og har gennem årene arbejdet hårdt og sparet penge op i virksomheden.

For halvandet år siden valgte virksomheden at investere i et hus langt oppe i Sverige (Lofsdalen, ca. 940 km fra København). Det er et skisportsområde, hvor et udlejningsfirma står for udlejningen hele året undtagen to uger om året (uge 7 og 8), hvor vi selv lejer det. Det bliver stort set ikke lejet ud uden for skisports-sæsonen, da der ikke er mange turister i området, når der ikke er sne.

Det er købt som ren investering i virksomheden, men ifølge artiklen kan det jo blive en ekstremt dyr investering for os som private, når det kun er lejet ud 10-12 uger om året. Huset har kostet ca. 2 mio. kr. Der bliver én gang om året indsendt en seddel til det svenske udlejningsfirma, hvor vi skal skrive, hvilke uger vi ikke vil leje ud, og den bliver underskrevet.

Det ville også være svært at sige, at vi selv aldrig kommer der, da vi laver noget vedligeholdelse de to uger om året, hvor vi er der.

Hvad skal jeg gøre? Er det o.k. at beholde uden at blive beskattet privat, eller skal jeg hurtigst muligt skille mig af med huset?

Venlig hilsen
M.M.

SVAR:

Den omstændighed, at Deres selskab ejer en skihytte, som De har rådighed over, er utvivlsomt et forhold, som kan give anledning til visse skattemæssige problemstillinger.

Det skatteretlige udgangspunkt er her, at stiller en arbejdsgiver et gode til rådighed for en medarbejder til privat benyttelse, skal medarbejderen beskattes af værdien af rådigheden over dette gode. Der vil altså som udgangspunkt blive tale om personalegodebeskatning af værdien af denne rådighed. Dette gælder, uanset om godet består i rådighed over en bil (fri bil), et multimedie, et personalesommerhus eller andet.

Er man ansat på en arbejdsplads med 100 medarbejdere, der på skift kan få adgang til at benytte virksomhedens personalesommerhus, giver det normalt ikke anledning til vanskeligheder at få fastslået, hvornår den enkelte medarbejder har rådighed over dette sommerhus.

Der er endvidere i loven fastsat nærmere regler om opgørelsen af værdien af rådigheden over sommerhuset. Værdien er størst i højsæsonen. Værdien fastsættes således til 1/2 pct. pr. uge af den offentlige vurdering pr. 1. oktober året før rådighedsåret for hver af ugerne 22-34 og 1/4 pct. for hver af årets øvrige uger. For udenlandske ejendomme gælder der særlige regler for opgørelse af selve ejendommens værdi.

For en særlig gruppe af medarbejdere er der imidlertid fastsat andre og skærpede regler for, hvornår de kan anses at have privat rådighed over virksomhedens aktiver. Det drejer sig nærmere om ansatte direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Hovedaktionærer eller hovedanpartshavere, der er ansat i selskabet, vil altid være omfattet af de skærpede regler.

Er en skatteyder omfattet af denne persongruppe, anses skatteyderen som udgangspunkt for at have sommerboligen til rådighed hele året. Med de ovennævnte procentregler for opgørelse af værdien af rådigheden over sommerboligen er det klart, at rådighed over en sommerbolig kan udløse et ganske voldsomt skattesmæk.

..

Læs også