Vi skal lære af de bedste

Danske virksomheder er nødt til at tænke globalt, hvis de vil styrke deres muligheder for vækst. Ikke mindst Kina er interessant, når det gælder om at hente inspiration.

De bedste ideer opstår ikke altid i Danmark. Så hvis danske virksomheder vil styrke deres vækstmuligheder, er der behov for at samarbejde med de bedste forskningsinstitutioner og teknologiførende virksomheder globalt.

Dette gælder ikke mindst i Kina, som er på vej til at blive en stærk global spiller på en række forskningsområder.

Også set med samfundsøkonomiske briller kan der være en gevinst at hente i at udnytte det globale vidensmarked. Undersøgelser viser, at udenlandske forsknings- og udviklingsaktiviteter ofte komplementerer de danske forskningsaktiviteter og dermed bidrager til øget forskning i Danmak.

Det internationale samspil kan alt i alt være med til at højne forskningsniveauet i Danmark og styrke konkurrenceevnen.

Gennem mit arbejde på det danske innovationscenter i Shanghai er jeg i regelmæssig dialog med flere af de store danske virksomheder med mangeårige forsknings- og udviklingsaktiviteter i Kina. Disse virksomheder peger på tre væsentlige grunde til at etablere forskning og udvikling i landet:

Adgang til talent. Kampen om de gode hoveder er også kommet til Kina, som årligt leverer flere millioner kandidater fra universiteterne. Virksomhederne ønsker at rekruttere de bedste talenter - uanset nationalitet...

Læs også