Nye regler for forsikringer

En væsentlig nyhed er, at forbruger- og kundeorganisationer skal have adgang til de fælles data, selskaberne anvender.

Kommissionen har vedtaget en ny gruppefritagelsesforordning for forsikringsbranchen. En aftale, der er omfattet af en gruppefritagelse, rammes ikke af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Den nye gruppefritagelse trådte i kraft den 1. april og gælder til den 31. marts 2017.

Den nye gruppefritagelse omfatter kun to af de fire aftalekategorier, der var omfattet af den tidligere gruppefritagelse fra 2003, nemlig aftaler mellem forsikringsselskaber om fælles dataindsamlinger, tabeller og undersøgelser og om fælles dækning af visse risikotyper.

Data skal kunne tjekkes


..

Læs også