Krisen har kostet hver af os 400.000 kr.

Private danske husholdningers samlede formue i form af værdipapirer og mursten er i alt skrumpet ind med næsten 1.000 mia. kr. siden udgangen af 2007.

På baggrund af tal, som Nationalbanken præsenterede i går, har Realkreditrådet regnet ud, at krisen har kostet de private husholdninger en formuenedgang på 1.000 mia. kr.

Mens Nationalbanken har holdt sig til at tælle aktiver i form af aktier og obligationer samt gæld og ikke taget værdien af ejerboliger med.

Det har Realkreditrådet til gengæld gjort.

Facit på det samlede regnestykke fra Realkreditrådet er derefter, at den gennemsnitlige danske boligejer i alt er blevet 400.000 kr. fattigere, mens den økonomiske krise har raset.

Faldende aktiekurser har reduceret opsparingen med 213.000 kr., men også boligprisernes styrtdyk har stor betydning. De er skyld i, at værdien for det gennemsnitlige hus er gået ned med 145.000.

Der er endvidere i denne gennemsnitsfamilie taget lån for 213.000 kr., og endelig er pensionsopsparingen vokset.

Trods det store indhug i værdierne har hver dansk husholdning fortsat en formue på 1,6 mio. kr. i gennemsnit.

Vi sparede op


..

Læs også