Landbruget mister milliardværdier

Voldsomme prisfald på landbrugsjord lammer landbruget. Egenkapitalerne smuldrer, og bankerne dikterer investeringsstop.

Prisboblen under dansk landbrug er bristet. Priserne på landbrugsejendomme er mange steder i landet halveret, hvilket reducerer den totale markedsværdi af bedrifterne med op mod 300 mia. kr.

»Lige nu er prisen på landbrugsjord i runde tal halveret. Nogle områder af landet er langt hårdere ramt end andre. Der er meget få handler, så det er vanskeligt at vurdere niveauet præcist. Vores forventning er, at landbrugsjord i gennemsnit vil falde til omkring halv pris sammenlignet med toppen i 2008,« siger Torben Wiborg, afdelingsdirektør i Jyske Bank.

Værdien af den danske landbrugsjord toppede i et prisniveau omkring 225.000 pr. hektar (eksklusive stalde mm.). Handelsværdien af den danske landbrugsjord var dermed omkring 600 mia. kr.

»Vi vurderer, at prisen i en periode vil nå ned på 100.000- 120.000 kr. pr. hektar, fordi en del af handlerne vil være tvangsauktioner til urimeligt lave priser. Herfra vil priserne formentlig gradvist finde tilbage mod et niveau i underkanten af 150.000 kr.,« siger Torben Wiborg.

300 mia. kr. er væk


..

Læs også