Dansk optimisme kan ikke mærkes

Detailhandlen lider fortsat under de meget købs-vrantne danskere. Det manglende private forbrug står i skærende kontrast til vores position som nogle af de økonomisk mest optimistiske i EU.

Der bliver med deprimerende hyppighed sat rekord i antallet af konkurser i Danmark.

Og en væsentlig del af forklaringen skal findes i det næsten grundstødte privatforbrug.

Af samme grund skal man ikke vente bedring lige med det samme, hvis ellers Danmarks Statistik ser rigtigt. Detailomsætningen af varer bevægede sig stort set ikke i februar og holder sig dermed på det meget lave niveau, som den har befundet sig på under hele krisen.

»Overordnet efterlader dagens tal stadig et spørgsmålstegn ved, om privatforbruget for alvor kan formå at virke som en trækmotor for dansk økonomi,« konstaterer cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

En del af forklaringen på de efterhånden meget inaktive forbrugere er al den snak om arbejdsløsheden, tror men i detailhandlen.

»Jeg vurderer, at frygten for arbejdsløshed samt en usædvanlig kold vinter er en del af forklaringen på de svage tal for detailhandelen i februar. Når det er koldt, er der ganske enkelt færre, som bevæger sig ud for at handle,« siger Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail, som især har tøj- og skobutikker som medlemmer.

Føler sig mindst usikre


..

Læs også